Sim Lean 2

Sim Lean 2.1 har genomgått flera förändringar och förbättringar jämfört med version 2.0. En ny spelmotor har lagts in för en mer effektiv hantering och rendering av 3D-grafik. Ett nytt, stort projekt (Projekt 3) har tillkommit. Därtill har koden optimerats och flera buggar fixats, vilket resulterar i smidigare och bättre spelupplevelse.

Sim Lean 2.1 has undergone several changes and improvements over version 2.0. A new game engine has been added for more efficient processing and rendering of 3D graphics. A large, new project (Project 3) has been added. In addition, the code has been optimized and several bugs fixed, resulting in a smoother and better gaming experience.

Övningar/Hjälp

Exercises/Help

Sim Lean 2.1Adobe Flash Player - version 10+

Om du har en äldre version av Adobe Flash Player kan du spela /
If you have an older version of Adobe Flash Player you can play:

Sim Lean 2.0