Sim Lean 2

Sim Lean 3.0 är ett fritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt bidra till ökad förståelse för vilka åtgärder som kan vidtas i byggprojekt för att minska slöserier och resursförbrukningen samt öka kundens värde. Ständiga förbättringar är grundtanken i spelet SimLean 3.0 och baseras på en grundidé skapad av Lean Forum Bygg.

Hur bra är Du på att optimera materialflödet till och på en arbetsplats? Lyckas Du hitta effektiviserings-potential och sänka produktionskostnaderna? Vad är optimalt lager i Din produktion?

Spela och lär Dig se effektiviseringspotential!

Övningar/Hjälp

Exercises/Help

Sim Lean 3.0

SimLean 3.0 är en ombyggnation av 2.1 med modern teknologi och går att spela i alla moderna webbläsare (dock inte bra stöd i mobiltelefoner/surfplattor i nuläget). Version 3.0 är innehållsmässigt och spelmekaniskt ekvivalent med 2.1. Därför kan samma övningsuppgifter och hjälptexter användas.

Spelet har initierats och utvecklats i en första version av Lean Forum Bygg (LFB). En andra version av spelet har utvecklats i samarbete mellan LFB och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB). Denna tredje version har utvecklats av Assemblin och SBUF. Sedan sommaren 2022 står LFB för ägandeskap och vidareutvecklingen av Sim Lean 3.0.

Sim Lean 3.0 används inom utbildningen som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med lean. Spelet riktar sig mot studenter - Studenter vid tekniska universitet, utbildning inom samhällsbyggnad.

Sim Lean 3.0 beskriver komplexiteten i byggproduktion.

För frågor och/eller förbättringsförslag, hör av dig till kansliet för LFB via <stefan.hollertz på leanforumbygg. se> (på=@)